เกี่ยวกับ

บริษัท ไทยไพรด์ เทเลคอม จำกัด

จุดเริ่มต้นของธุรกิจ
"เริ่มดำเนินกิจการต้ังแต่ปี พศ. 2540 ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยไพรด์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จํากัดและปัจจุบัน ได้ปรับโครงสร้างบริษัท และดำเนินกิจการในชื่อ บริษัท ไทยไพรด์ เทเลคอม จำกัด ซึ่งยังคงให้บริการด้วยทีมงานที่ชำนาญงานมากว่า 20 ปี โดยประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการติดต้ัง และโปรแกรมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ที่ใช้ในสํานักงาน โดยได้รับความไว้วางใจจากธนาคารแห่งหนึ่งให้ดูแลระบบโทรศัพท์ท้ังหมดของธนาคาร ด้วยความทุ่มเทที่เน้นคุณภาพของการให้บริการ ทําให้ฐานลูกค้าเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตอุปกรณ์การสื่อสารช้ันนําของโลก ให้เป็นตัวแทนจําหน่าย อุปกรณ์ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ จากทางด้านเอเชีย และ ยุโรป อาทิ NEC , Panasonic และ Alcatel – Lucent"

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ทางด้านการสื่อสาร และวิสัยทัศน์ของทางบริษัทฯที่เล็งเห็นว่า การสื่อสารทางด้านเสียงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้บริษัทฯจึงได้ขยายการให้บริการครอบคลุมถึงการสื่อสารทางด้าน ภาพ และเสียงอาทิเช่น กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด และ ระบบเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กล้องวงจรปิด โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิด Brand "Sanyo" ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น Brand "Panasonic"

และเนื่องจากปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น ทางบริษัทจึงมีกล้องอีกหลาย Brand ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ อาทิ เช่น Panasonic , NEU -TECH , iNNEKT , Honeywell

ปรัชญา และ แนวทาง การดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีความเชื่อว่านอกเหนือจาก การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพประกอบกับ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หาก ขาดหัวใจสำคัญ คือ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ จากลูกค้าดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น ต่อการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยเน้น เรื่องความซื่อสัตย์ และ รับผิดชอบ ต่อสิ่ง ที่ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอ สู่ลูกค้า นอกเหนือไปจาก สินค้าที่มีคุณภาพ และ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ คือ "บริษัท ไทยไพรด์ เทเลคอม จำกัด"

PRODUCT LIST

 

    

 

SITE REFERENCE

 

PROMOTION 

          

เวลาทำการ

M
09 : 00 - 17 : 00

T
09 : 00 - 17 : 00

W
09 : 00 - 17 : 00

Th
09 : 00 - 17 : 00

F
09 : 00 - 17 : 00

ปิด S

ปิด Su

ที่ตั้งของเรา

ขอใบเสนอราคา

  • 081-375-3204
  • 19/57 หมู่บ้านดิเอ็กซ์คลูซีฟ ซ.นวลจันทร์ 56 , แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
thumb print scan, key card, ตู้สาขาโทรศัพท์ nec, nec, alcatel, บึงกุ่ม, lg, watashi, วางระบบภายใน, ติดตั้งโทรศัพท์ออฟฟิต, ตู้สาขา pabx, ip phone, ip pbx, ระบบ pabx, panasonic, ระบบผ่านเข้าออกประตู, วางระบบออฟฟิตใหม่, cctv, access control, ตู้สาขาโทรศัพท์, CC tv สแกนนิ้วมือ, คีย์การ์ด, ตู้สาขาโทรศัพท์ nec, nec, alcatel, บึงกุ่ม, lg, watashi, วางระบบภายใน, ติดตั้งโทรศัพท์ออฟฟิต, ตู้สาขา pabx, ip phone, ip pbx, ระบบ pabx, panasonic, ระบบผ่านเข้าออกประตู, วางระบบออฟฟิตใหม่, cctv, access control, ตู้สาขาโทรศัพท์, กล้องวงจรปิด