โปรโมชั่น CCTV
Uploads%2f0481a7c0 c3e1 41a1 961b 699636b9e614%2fanalog+1mp+promotion+%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%9b
Uploads%2f293e619f d098 4209 8cbc 10326eb02be8%2fanalog+2mp+promotion+%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%9b
Uploads%2f6e1790c2 37d6 4c43 a54e 32d47c76e489%2fip+2mp+promotion+%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%9b
Uploads%2fcd61a2b2 0374 4fef 807e 146709ba24f6%2fip+3mp+promotion+%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%9b+%281%29

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่รวมค่าติดตั้งกล้อง และค่าสายใดๆ
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคา ที่ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าบริการ ติดตั้ง และเดินสาย จะต้องส่งทีมงานเข้ามาดูที่หน้างาน  หากหน้างานอยู่นอกเขต กทม.จะต้องมีค่าเดินทางเพิ่มเติม 
  • ราคาชุดโปรโมชั่น ลูกค้าจะต้องชำระเป็นเงินสด 50% เพื่อมัดจำสินค้า , และ 50% เป็นเงินสด ในวันที่ส่งสินค้า 
  • ใช้เวลาในการเตรียมสินค้า 3 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับเงินมัดจำ 50%)