Uploads%2fa29e7566 2372 419f ba83 e71cb18fe505%2finnekt

 "iNNEKT" โดยมีสินค้า คือ กล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด OEM จากประเทศเกาหลีและจีน รวมถึง Accessories เลนส์และอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด