ยี่ห้อ INTERLINK และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
Uploads%2f7555f0fb 1ca8 4473 aabb a07c93d27084%2frack+cabinet

        Rack Cabinet

 


 

Uploads%2f69f2c467 436c 4e1e 9f87 14c6b9bc54fa%2fserver+rack+

        Server Rack

 

 

Uploads%2f9d506935 abac 408d 969e 955fd8b05a85%2fdata+center+rack

          Data Center Rack

Uploads%2f17da1ae9 98c7 406b 9576 1ae3fe884277%2fidc+server+rack


        

IDC Server Rack

Uploads%2fe99d5e1a b043 47d0 850b 4fc4f99803f2%2fspecial+server+rack


        

Special Server Rack

Uploads%2f1beb6763 3f48 4f85 bd47 ca4a43138dd0%2fco location+data+center+rack+


        

Co-Location Data Center Rack