Voice Logger

เพื่อปรับปรุงการทำงาน ของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นบริษัท จึงจำเป็นจะต้องฟังเสียงสนทนา ที่ทาง พนักงานบริษัท ให้บริการ กับทางลูกค้า อย่างไร  และลูกค้า มีผลตอบรับกับ พนักงาน ของบริษัท กลับมา อย่างไร มีแนวโน้มแบบไหนบ้าง  Voice Logger จึงเป็นสิ่ง จำเป็น สำหรับระบบ โทรศัพท์ เพื่อนำเสียงที่บันทึกนั้น ไปพัฒนา และปรับปรุงด้านบริการให้ดีขึ้นไป

เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) สำคัญอย่างไร
ความสำคัญของเครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ก็คือผู้บริหารสามารถทราบข้อเท็จจริง จากถ้อยคำการสนทนาของเจ้าหน้าที่ พนักงานขายกับลูกค้า ว่ามีความสุภาพอ่อนน้อม เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัท หรือไม่ ให้บริการที่ประทับใจกับลูกค้าหรือไม่ มีสิ่งที่แก้ไขปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อบริษัทและมีการซื้อขาย ติดต่อธุรกิจ อย่างมั่นคงต่อเนื่องตลอดไป

Uploads%2fd95b3bdf aca9 425c bcea f9ac3325c1c9%2f%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87

คุณสมบัติ

 • ตัวโปรแกรมใช้งานง่าย รองรับภาษาไทย/อังกฤษ
 • สามารถต่อได้ทั้ง Analog และ Digital แบบ 4 wire
 • ระบบแสดงสถานะการเชื่อมต่อ
 • แสดงเบอร์โทรออก โทรเข้า
 • แสดงวันที่และเวลาในการโทรเข้า-ออก
 • สามารถค้นหาเบอร์ที่ต้องการฟัง ย้อนหลัง
 • สำรองข้อมูลเพื่อเก็บในฐานข้อมูล กรณี พื้นที่ในเครื่องไม่เพียงพอ
 • ตั้งค่าสายสำคัญได้ กรณี เป็นสายที่ต้องการฟังเป็นพิเศษ
 • รายงานแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
 • ส่งออกไฟล์เป็น excel ได้ กรณีต้องการเก็บเป็นฐานข้อมูล
 • สามารถบันทึกเบอร์โทรได้ไม่จำกัด กรณีเป็นเบอร์ลูกค้า หรือ เบอร์พิเศษ
 • รายงานแสดงการใช้สายทั้งหมดสามารถพิมพ์ หรือ ส่งไฟล์ออกเป็น Excel
 • บันทึกการเข้าใช้งานระบบ กรณีมีผู้ใช้งานระบบหลายคน
 • ตั้งค่าผู้ใช้งาน กรณีต้องการให้ผู้ใช้งานมากกว่า 1 ผู้ใช้